Volkswagen Group påbegynder genbrug af batterier fra elbiler

  • Pilot-projekt i Salzgitter er sat i gang og kan forarbejde op til 3.600 batterier årligt i opstartsfasen
  • Målet er at opnå en lukket-kredsløbs-proces til genindvinding af værdifulde råmaterialer fra litium-ion-batterier
  • Bestyrelsesmedlem i Volkswagen Group Thomas Schmall udtaler: ”Det er en af fremtidens store udfordringer og som kan bidrage markant til miljøbeskyttelse og forsyningen af råmaterialer”

Volkswagen Group Components har i Salzgitter åbnet koncernens første fabrik til genbrug af batterier fra elbiler. Med opstarten af dette pilot-projekt tager Volkswagen Group endnu et dedikeret skridt henimod mod et bæredygtig end-to-end-ansvar for hele værdikæden i forhold til batterier i elbiler. Målet er gennem en industrialiseret genindvinding af værdifulde råmaterialer så som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket system sammen med aluminium, kobber og plastik. På langt sigt er ambitionen at opnå en genbrugsrate på over 90 %.

Det unikke ved Salzgitter-fabrikken er, at den kun genbruger batterier, der ikke længere kan bruges til andre formål. Før batteriet genbruges, analyseres det for at fastslå, om det er stadig er stærkt nok til at kunne genbruges i mobile strømlagringssystemer som eksempelvis den fleksible hurtigladestation eller den mobile opladningsrobot. Volkswagen forventer ikke at få større volumener af brugte batterier fra elbiler tilbage før i slutningen af dette årti. Derfor er fabrikken foreløbigt indrettet til at kunne genbruge op til 3.600 batterier årligt i opstartsfasen, hvilket svarer til cirka 1.500 ton. Systemet kan i fremtiden skaleres op til at kunne håndtere store mængder, da processen løbende optimeres.

”Volkswagen Group Components har taget yderligere et skridt i retning af en mere bæredygtig end-to-end-ansvar for batteriet som kernekomponenten for e-mobilitet,” fastslår Thomas Schmall, bestyrelsesmedlem i Volkswagen AG, Teknisk afdeling, og bestyrelsesformand i Volkswagen Group Components, og tilføjer: ”Vi implementerer en bæredygtig cyklus for genbrugelige materialer og går forrest i industrien i forhold til en af fremtidens store udfordringer, der har stort potentiale i forhold til miljøbeskyttelse og forsyninger af råmaterialer.”

Den banebrydende og CO2-besparende genbrugsproces kræver ikke en energiintensiv smeltning i en højovn. De brugte batterisystemer leveres afladet og adskilt. De individuelle dele nedbrydes i partikler i en kværn og tørres derefter. Ud over aluminium, kobber og plastik giver processen også et værdifuldt sort pulver, der indeholder vigtige råmaterialer til batterier så som litium, nikkel, mangan og kobolt samt grafit. Adskillelsen og forarbejdningen af de enkelte stoffer ved hydrometallurgiske processer – vand og kemiske midler – udføres efterfølgende af specialiserede samarbejdspartnere.

”Som en konsekvens kan væsentlige komponenter i gamle battericeller bruges til at producere nyt katodemateriale,” forklarer Mark Möller, chef for Business Unit Technical & E-Mobility: ”Vi ved fra forskning, at genanvendte råmaterialer er lige effektive som nye. I fremtiden vil vi gøre brug af genanvendte materialer i produktionen af battericeller. Efterspørgslen efter batterier og de deri benyttede råmaterialer vil stige markant i fremtiden, så hvert gram af genanvendt materiale vil være til stor gavn.”

Reduktionen af CO2 er beregnet til cirka 1,3 ton pr 62 kWh-batteri, der bruger katoder lavet af genanvendte materialer og er produceret ved brug af grøn elektricitet.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk